Μέλη του Συλλόγου γίνονται όλοι οι γονείς των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού.Για να γίνει κανείς μέλος του Συλλόγου πρέπει να πληρώσει την ετήσια συνδρομή που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ ετησίως ανά οικογένεια

Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο εντός του Οκτωβρίου προκειμένου να γίνει απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς και προγραμματισμός για τη νέα και να εκλέξει τα αντιπροσωπευτικά του όργανα.

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές δοιηκητικό συμβούλιο με διετή θητεία που συνεδριάζει μια φορά το μήνα σε ανοικτές συναντήσεις.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.